Darbo užmokestis

PATVIRTINTA

Prienų kultūros ir laisvalaikio centro direktoriaus

2017 m. liepos 31 d. įsakymu Nr.(1.2)-V-47

PRIENŲ KULTŪROS IR LAISVALAIKIO CENTRO

DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS,

 PAREIGYBIŲ LYGIS IR TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTAI

 (BMA-130,50 Eur)

 

Eil.

Nr.

Pareigybės pavadinimas

Parei-gybės lygis

Etatų

sk.

Koef.

 1.  

Prienų kultūros ir laisvalaikio centro direktorius

A2

1

8,22

 1.  

Direktoriaus pavaduotojas kultūrinei veiklai

A2

1

5,98

 1.  

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

A2

1

4,08

 1.  

Buhalteris

B

1

4,04

 1.  

Buhalteris

B

0,25

3,03

 1.  

Kultūrinių renginių organizatorius (Prienų m.)

B

0,50

4,17

 1.  

Kultūros projektų vadovas

B

0,50

4,17

 1.  

Dailininkas

B

1

5,07

 1.  

Baletmeisteris

B

1

5,68

 1.  

Režisierius

B

0,50

5,07

 1.  

Chorvedys

B

1

4,89

 1.  

Mėgėjų meno kolektyvo vadovas

B

1

5,02

 1.  

Mėgėjų meno kolektyvo vadovas

B

1

5,07

 1.  

Mėgėjų meno kolektyvo vadovas

B

2

4,89

 1.  

Akompaniatorius

B

0,50

4,90

 1.  

Akompaniatorius

B

0,25

4,71

 1.  

Garso inžinierius

B

1

4,13

 1.  

Scenos  inžinierius

B

0,50

3,20

 1.  

Šviesos inžinierius

B

0,75

4,47

 1.  

Ašmintos  laisvalaikio salės kultūrinių renginių organizatorius

 

B

 

1

 

4,13

 1.  

Kultūrinių renginių organizatorius Išlaužo, Naujosios Ūtos, Šilavoto laisvalaikio salėse

 

B

 

3

 

4,17

 1.  

Pakuonio laisvalaikio salės kultūrinių renginių organizatorius

B

1

5,07

 1.  

Režisieriaus padėjėjas

C

0,5

3,07

 1.  

Sekretorius-referentas

C

1

3,07

 1.  

Kasininkas

C

0,25

3,04

 1.  

Sandėlininkas

C

1

3,07

 1.  

Vairuotojas

C

1

3,80

 1.  

Stalius

C

1

3,04

 1.  

Darbininkas

D

1

MMA

 1.  

Valytojas

D

4

MMA

 

Iš viso:

 

30,5

 

 

_______________