Struktūra

PATVIRTINTA

Prienų kultūros ir laisvalaikio centro direktoriaus

2016 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. (1.2)-V-30

PRIENŲ KULTŪROS IR LAISVALAIKIO CENTRO

STRUKTŪRA