Adm. informacija

PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS

Organizuoja valstybinių švenčių, reikšmingų datų paminėjimą, įvairių žanrų renginius. Teikia metodinę ir praktinę paramą rajono kultūros įstaigų darbuotojams ir pavieniams asmenims.

  • Tiria ir tenkina rajono gyventojų kultūros poreikius.
  • Rūpinasi įvairių kultūros žanrų gyvybingumu.
  • Kaupia medžiagą apie kultūros veiklą, organizuoja seminarus kultūros srities specialistams.
  • Rūpinasi kultūrinio paveldo rinkimu ir išsaugojimu.
  • Organizuoja šventes, festivalius, apžiūras, konkursus.
  • Kaupia vaizdo, garso, rašytinę medžiagą, fotografijas.
  • Bendrauja ir palaiko ryšius su respublikos meno kolektyvais, dalyvauja kultūros akcijose respublikoje ir už jos ribų.