Nuostatai

LIETUVOS RESPUBLIKOS
PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS ĮSTAIGŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

2015 m. lapkričio 26 d. Nr. T3-218

Prienai

 

 

        Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi, 3 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 51 straipsniu, Lietuvos Respublikos kultūros centrų  įstatymo 6 straipsniu, Lietuvos Respublikos  muziejų įstatymo 4 straipsnio 5 dalimi, 7 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos  Respublikos  bibliotekų  įstatymo 10 straipsniu, Prienų rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti pridedamus:

1.1.Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centro nuostatus;

1.2. Jiezno kultūros ir laisvalaikio centro nuostatus;

1.3. Prienų kultūros ir laisvalaikio centro nuostatus;

1.4. Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centro nuostatus;

1.5. Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro nuostatus;

1.6. Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos nuostatus;

1.7. Prienų krašto muziejaus nuostatus.

2. Įpareigoti 1 punkte nurodytų Prienų rajono savivaldybės kultūros įstaigų vadovus įregistruoti nuostatus valstybės įmonėje Registrų centre.

3. Pripažinti netekusiais galios:

3.1. Prienų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimą Nr. T3-186  „Dėl Prienų rajono savivaldybės kultūros įstaigų nuostatų patvirtinimo“;

3.2. Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimą Nr. T3-236 „Dėl Prienų krašto muziejaus nuostatų patvirtinimo”;

3.3. Prienų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T3-5 „Dėl Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos nuostatų ir mokamų paslaugų įkainių patvirtinimo“ 1.1 papunktį.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                                  Alvydas Vaicekauskas

 

Parsisiųsti nuostatus PDF formatu